Omogućite sigurnu radnu snagu na vašem digitalnom radnom mjestu.

MobileIron UEM temelj je za sigurnosnu platformu usmjerenu na mobilne uređaje. Pomoću usluge MobileIron organizacije mogu brzo i jednostavno ugraditi uređaje i pružiti im bežičnu vezu sa svim aplikacijama, postavkama i sigurnosnim konfiguracijama potrebnim za zaštitu bilo koje krajnje točke iOS-a, MacOS-a, Android-a i Windows-a 10 na vašem digitalnom radnom mjestu. MobileIron osigurava da samo ovlašteni korisnici, uređaji, aplikacije i usluge mogu pristupiti poslovnim resursima.

Mobile Device Management (MDM) tools enable the resolution of device management and information system security issues by introducing a central administrative console that encompasses all devices used in the business.