Proxmox

Proxmox Virtual Environment is an open-source server virtualization management solution based on QEMU/KVM and LXC. It allows you to manage virtual machines, containers, high-availability clusters, storage, and networks through an easy-to-use integrated web interface or via the command-line interface (CLI).

Proxmox Virtual Environment (VM) je platforma za upravljanje poslužiteljem otvorenog koda za virtualizaciju poduzeća. Integrira KVM hipervizor i Linux kontejnere (LXC), softverski definiranu pohranu i mrežnu funkcionalnost, na jednoj platformi. S integriranim web-baziranim korisničkim sučeljem možete s lakoćom upravljati VM-ovima i spremnicima, visokom dostupnošću za klastere ili integriranim alatima za oporavak od katastrofe.