Tenable

Broj prijetnji raste, uvijek se mijenja i povezanost je viša nego ikad. Sa specijaliziranim sigurnosnim alatima koji nude nepotpunu sliku, može se činiti nemogućim odgovoriti na pitanje “Koliko smo sigurni?”

Tenableov pristup upravljanju izloženošću kombinira vidljivost svih aspekata napada s poslovnim kontekstom kako biste mogli točno razumjeti cyber rizik svoje organizacije i odrediti prioritete. Isporučuje bogatstvo portfelja proizvoda Tenable od upravljanja ranjivostima do sigurnosti u oblaku, sigurnosti identiteta do upravljanja vanjskim napadima i još mnogo toga u kontekstu koji vam pomaže u donošenju boljih odluka na temelju cyber rizika.

Platforma kombinira najširu pokrivenost ranjivosti koja obuhvaća IT imovinu, resurse u oblaku, spremnike, web aplikacije i sustave identiteta, nadograđuje se na brzinu i širinu pokrivenosti ranjivosti iz Tenable Researcha i dodaje sveobuhvatnu analitiku za određivanje prioriteta akcija i komuniciranje cyber rizika.

Tenable One omogućuje organizacijama da:

  • Steknu sveobuhvatnu vidljivost preko moderne napadne površine
  • Se predvide prijetnje i odrede prioriteti za sprječavanje napada
  • Komuniciraju o kibernetičkom riziku za donošenje boljih odluka